Forum Romanum

Het Forum Romanum was tijdens het Romeinse Rijk het kloppend hart van Rome. Hoewel de opgravingen van dit centrum slechts een klein deel van de oorspronkelijke pracht tonen, maken de zichtbare zuilen en triomfbogen grote indruk. Hier stond het politieke, juridische en religieuze leven centraal. Er waren onder andere markten en rechtbanken. Na de 7e eeuw raakte het in verval en door de eeuwen heen werd het gebied bedekt door een dikke laag puin. Pas in de 18e en 19e eeuw werd stuk voor stuk het gebied blootgelegd.